top of page

COREideas

Core is the home of "dialogistics"

CORE is die “home of dialogistics” en baseer kerngedagtes op Dan. 12:3 “Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness, like the stars for ever and ever.” Fokusareas is: filosofie, wetenskap, die antieke wêreld van die Bybel en geloof.
Inligting word daargestel in die vorm van artikels en praatjies met die doel om gelowiges te help om die kwessies en uitdagings van ons tyd beter kan verstaan en te hanteer. 

bottom of page